1. Forsiden
 2. Miljøfarleg avfall

Miljøfarleg avfall

Rettleiing for henting av farlig avfall.

Begynn å skrive adressa di og velg rett husnummer frå lista som kjem opp. Har du ikkje adresse, kan du og søka på gards- og bruksnummer (g.nr./b.nr.). Får du ikje oppslag, ta kontakt med Innbyggerservice 51 50 70 90.

Sjekk at du har valt korrekt gateadresse før du sender skjemaet.

Har du spørsmål som du ikkje finn svar på i rettleiinga eller på nettsida, ta kontakt med Innbyggerservice i Stavanger kommune på 51 50 70 90.

NB! Miljøfarleg avfall skal leverast i eigen raud boks som har barnesikker lås. Bestill henting av full boks på skjemaet under, eller ta den med til gjenvinningsstasjonen på Judaberg eller Forus. Renovatøren set den tomme boksen tilbake der dei fann den, etter tøming.

Velg hentedato

Ingen hentedatoer er for øyeblikket tilgjengelig for valgt adresse. Vennligst prøv igjen senere eller ta kontakt.

Velg en gyldig adresse for å se tilgjengelige datoer

Kommentarer til renovatøren

Farlig avfall

Farlig avfall og småelektrisk avfall (elektronisk og elektrisk avfall) skal plasseres i den røde beholderen for denne typen avfall. Beholderens størrelse setter begrensning for hvor mye som kan hentes. Du må ikke sette farlig avfall utenfor den røde beholderen.

Eksempler på farlig avfall som hentes:

 • kjemikalier (små volum)
 • matolje
 • lyspærer (uten pappemballasje)
 • maling, lim, lakk
 • white spirit
 • olje
 • oljefiltre
 • plantevernmidler
 • spraybokser
 • kabler og ledninger
 • småelektronisk avfall (mobiltelefon, barbermaskin, blinkesko, radio mm)

Farlig avfall må leveres i originalemballasje eller annen godt merket emballasje, slik at mottaket ved hva de håndterer. Merk uorginal emballasje med tusj. Korker må skrus skikkelig til.

TIPS: Plastemballasje brukt til maling, lakk, sparkel, lim, motorolje, spylervæske, tennvæske, white spirit o.l. kan leveres sammen med ordinær ordning for plastemballasje. Tilsvarende kan emballasje i metall, f.eks. tomme og tørre malingsspann, uten malingsrester, kastes i restavfallet eller leveres til gjenvinningsstasjonen på Forus. Emballasjen skal være «rengjort» eller «tom» for stoffrester (drypptørr).

Henting

Avfallet skal settes ut mot offentlig kjørbar vei, fortrinnsvis på egen tomt, kvelden før eller senest 06.30 på selve hentedagen. Har du vansker med plasseringen av avfallet ditt, ta kontakt med din kommune. Du har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet. 

Avfall som ikke inngår i ordningen

Noen avfallstyper går ikke i rød beholder, men skal leveres til gjenvinningsstasjonen:

 • vinduer
 • gulvbelegg
 • bygningsisopor
 • trykkimpregnert trevirke
 • fyrverkeri
 • brannslokkingsutstyr
 • fritidsbåter, motorsykler og mopeder
 • medisiner
 • sprøytespisser
 • stoffer som bensin, aceton, propan osv.

Asbest kan kun leveres på Forus gjenvinningsstasjon (må være helt innpakket i plast og godt teipet).

Annet avfall som dessverre ikke inngår i ordningen:

 • medisiner - leveres til apotek
 • sprøytespisser - legges i sikker beholder og leveres til apotek. Kontakt ev. fastlegen.
 • smittefarlig avfall - legges i sikker beholder. Bestill henting hos Renovasjonen IKS Næring.
 • ammunisjon - leveres til forhandler
 • motorsykler og mopeder - leveres til bilopphugger
Sender forespørsel. Noe gikk galt, vennligst prøv igjen.