1. Forsiden

Rennesøy kommune

Henteordning for grovavfall i Rennesøy kommune

Privathusholdninger i Rennesøy kommune kan bestille henting på fastlagte datoer på denne nettsiden. Hentinger foregår torsdag hver andre uke (se aktive datoer i bestillingsskjema).  Følg anvisningen i bestillingsskjemaet og beskrivelsen her. Les nøye på sorteringsguiden før du setter ut avfallet. Ordningen gjelder ikke næringsavfall.

Grovavfall er avfall som ikke får plass i den vanlige avfallsdunken din eller i innkastluken til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. Fullt brukbare gjenstander som du ønsker skal gå til ombruk, må merkes med en godt synlig lapp med "Til byttebod". Da leveres gjenstanden til ombruk i steden for til forbrenning. Beskriv avfallet du vil kaste i merknadsfeltet.

Avfallet skal settes ut mot kjørbar vei, fortrinnsvis på egen tomt. Grovavfallet settes frem kvelden før, eller senest 07.30 på selve hentedagen.

 Avfallet må beskyttes mot vær og vind. Spesielt gjelder dette gjenstander som skal til byttebod. Legg derfor en presenning eller stor plast over gjenstanden og fest godt dersom det regner. Renovatør legger igjen presenningen på stedet.

Ønsker du å avbestille hentingen din? Ring Innbyggerservice i Stavanger kommune på 51 50 70 90.