Begynn å skrive adressen din og velg riktig husnummer fra listen som kommer opp. Sjekk at du har valgt korrekt gateadresse før du sender skjema.

Får du ikke opp tilgjengelige datoer, er hentedagene allerede fulltegnet med bestillinger. Vi anbefaler da at du venter et par dager før du prøver igjen. Vi legger inn hentedatoer fortløpende.

Har du spørsmål som du ikke finner svar på i veilederen eller ellers på nettsiden, ta kontakt med Stavanger kommune på 51 50 70 90. Spørsmål stilt i bestillingsskjema vil ikke bli besvart.

 Det er dessverre en del ventetid på å få hentet hageavfall for tiden. Vi minner om at det er gratis å levere denne typen avfall ved IVARs gjenvinnningsstasjon på Forus.

Løse greiner og kvister skal være buntet sammen. Andre småting som løv og gress, må settes frem i sekk. Dette er av hensyn til HMS for renovatøren som skal innom mange adresser hver dag for å hente hageavfall. Avfall som blir lagt frem uten å være buntet, vil dessverre ikke tas med.

Avfallet  plasseres fremme ved kjørbar vei på den avtalte hentedagen. Vi henter ikke avfall inne i carport eller garasje. Har du problemer med plassering av avfallet ved din adresse, ta kontakt med Miljø og renovasjon, Stavanger kommune. på telefon 51 50 70 90.

Veileder for henting av hageavfall.

Velg hentedato

Ingen hentedatoer er for øyeblikket tilgjengelig for valgt adresse. Vennligst prøv igjen senere eller ta kontakt.

Velg en gyldig adresse for å se tilgjengelige datoer

Kommentarer til renovatøren

Hageavfall

Hageavfall er plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder, som egner seg til kompostering.

Løse greiner og kvister skal være buntet sammen. Andre småting som løv og gress, må settes frem i sekk.
Dette er av hensyn til HMS for renovatøren som skal innom mange adresser hver dag for å hente hageavfall. Avfall som blir lagt frem uten å være buntet, vil dessverre ikke tas med. 

Avfall som ikke inngår i ordningen:

  • innendørs planter
  • stein, jord, oppsop, betong
  • treprodukter (bygningsmaterialer, møbler og lignende)

Begrensninger

Maksimal mengde per henting og husstand er 3 m3. Maksimal vekt per sekk, bunt eller grein er 20 kg. Du kan sette frem maksimalt 25 sekker med hageavfall. Enkeltgreiner må ikke være tykkere enn 10 cm og ikke lenger enn 2 meter. 

Det er satt en øvre grense på tre hentinger per husstand per år. Ordningen er gratis.

Henting

Avfallet settes ut ved offentlig kjørbar vei, og lett tilgjengelig for hageavfallsbilen, senest kl 06.30 på selve hentedagen. Avfallet vil bli hentet mellom kl 06.30 og kl 14.00. Veien må være kjørbar for stor lastebil (10 tonns akseltrykk). Bilen rygger ikke inn i smale gater og kjører heller ikke inn i innkjørsler. 

Du har selv ansvaret for avfallet inntil det er blitt hentet. Dersom du må bruke fortau for framsetting, må hageavfallet ikke plasseres slik at framkommeligheten på fortau eller vei reduseres. Eventuelle rester må du selv sope bort fra fortau senest dagen etter henting. Plastsekkene med avfall blir tømt, men ikke tatt med i bilen. Sett gjerne frem restavfallsbeholderen, slik at sekkene kan legges i denne etter tømming.

Har du vansker med plasseringen av avfallet ditt, ta kontakt med din kommune.

For å unngå misforståelser, er det viktig at du plasserer hageavfallet slik at det er tydelig hva som skal hentes.

Sender forespørsel. Noe gikk galt, vennligst prøv igjen.