Time kommune startar opp med henteordning for hageavfall fredag 17. august. Vilkåra for avhenting må lesast nøye før du stadfestar at du har lese informasjonen om kva du kan levera. Dersom du ikkje har klikka deg inn, og "bekreftet" vil du ikkje få sendt bestillinga.

For bestilling startar du med å skrive inn namn og etternemn. Start å skriv inn adressa, så vil husnummera frå lista kome opp som val.

Dersom du ikkje finn ut av dette, kan du kontakte Servicetorget i Time kommune på: 51 77 60 00 eller send ein e-post på: service@time.kommune.no

Velg hentedato

Ingen hentedatoer er for øyeblikket tilgjengelig for valgt adresse. Vennligst prøv igjen senere eller ta kontakt.

Velg en gyldig adresse for å se tilgjengelige datoer

Kommentarer til renovatøren

Hageavfall

Hageavfall er plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder, som egner seg til kompostering.

Avfall som ikke inngår i ordningen:

  • innendørs planter
  • stein, jord, oppsop, betong
  • treprodukter (bygningsmaterialer, møbler og lignende)

Begrensninger

Maksimal mengde per henting og husstand er 3 m3. Maksimal vekt per sekk, bunt eller grein er 20 kg. Du kan sette frem maksimalt 25 sekker med hageavfall. Enkeltgreiner må ikke være tykkere enn 10 cm og ikke lenger enn 2 meter. 

Løse greiner og kvister skal være buntet sammen. Andre småting som løv og gress, må settes frem i sekk. Avfall som blir lagt frem uten å være buntet, vil dessverre ikke tas med. 

Det er satt en øvre grense på tre bestillinger per år. Ordningen er gratis.

Henting

Avfallet skal settes ut ved offentlig kjørbar vei, og lett tilgjengelig for hageavfallsbilen, senest kl 06.30 på selve hentedagen. Bilen rygger ikke inn i smale gater og kjører heller ikke inn i innkjørsler. Du har selv ansvaret for avfallet inntil det er blitt hentet. Dersom du må bruke fortau for framsetting, må hageavfallet ikke plasseres slik at framkommeligheten på fortau eller vei reduseres. Eventuelle rester må du selv sope bort fra fortau senest dagen etter henting. Plastsekkene med avfall blir tømt, men ikke tatt med i bilen. Sett gjerne frem restavfallsbeholderen, slik at sekkene kan legges i denne etter tømming.

Har du vansker med plasseringen av avfallet ditt, ta kontakt med din kommune.

For å unngå misforståelser, er det viktig at du plasserer hageavfallet slik at det er tydelig hva som skal hentes.

Sender forespørsel. Noe gikk galt, vennligst prøv igjen.