1. Forsiden
  2. Vilkår
  3. Hageavfall

Hageavfall

Hageavfall er plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder, som egner seg til kompostering.

Løse greiner og kvister skal være buntet sammen. Andre småting som løv og gress, må settes frem i sekk.
Dette er av hensyn til HMS for renovatøren som skal innom mange adresser hver dag for å hente hageavfall. Avfall som blir lagt frem uten å være buntet, vil dessverre ikke tas med. 

Avfall som ikke inngår i ordningen:

  • innendørs planter
  • stein, jord, oppsop, betong
  • treprodukter (bygningsmaterialer, møbler og lignende)

Begrensninger

Maksimal mengde per henting og husstand er 3 m3. Maksimal vekt per sekk, bunt eller grein er 20 kg. Du kan sette frem maksimalt 25 sekker med hageavfall. Enkeltgreiner må ikke være tykkere enn 10 cm og ikke lenger enn 2 meter. 

Det er satt en øvre grense på tre hentinger per husstand per år. Ordningen er gratis.

Henting

Avfallet settes ut ved offentlig kjørbar vei, og lett tilgjengelig for hageavfallsbilen, senest kl 06.30 på selve hentedagen. Bilen rygger ikke inn i smale gater og kjører heller ikke inn i innkjørsler. Veien må være kjørbar for stor lastebil.

Du har selv ansvaret for avfallet inntil det er blitt hentet. Dersom du må bruke fortau for framsetting, må hageavfallet ikke plasseres slik at framkommeligheten på fortau eller vei reduseres. Eventuelle rester må du selv sope bort fra fortau senest dagen etter henting. Plastsekkene med avfall blir tømt, men ikke tatt med i bilen. Sett gjerne frem restavfallsbeholderen, slik at sekkene kan legges i denne etter tømming.

Har du vansker med plasseringen av avfallet ditt, ta kontakt med din kommune.

For å unngå misforståelser, er det viktig at du plasserer hageavfallet slik at det er tydelig hva som skal hentes.