Henteordning for hele Gjesdal

Privathusholdninger i Gjesdal kommune kan bestille gratis henting av grovavfall.

  • grovavfall - avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. 

Avfallet skal settes ut mot kjørbar vei, fortrinnsvis på egen tomt. For grovavfall og farlig avfall settes avfallet frem kvelden før eller senest 07.30 på selve hentedagen.

Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.