Hent Avfall er en løsning for å bestille henting av avfall. Du kan bestille henting av grovavfall, dvs. det som ikke får plass i avfallsdunkene.