Henteordning gjelder for privathusholdninger, ikke for verken fritidsboliger eller for næringsvirksomheter. Vanlig restavfall er ikke inkludert i denne ordningen.