1. Forsiden

Sandnes kommune

Privat husholdning

Bestilling av henting av avfall i privat husholdning.

Fellesbestillinger

Fellesbestillinger i BRL/sameier

Informasjon om ordningen

Privathusholdninger i Sandnes kommune kan bestille henting av grovavfall, farlig avfall og tøy.

Grovavfall - avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. Du kan ha tre hentinger i året.

Farlig avfall - f.eks. kjemikalier, maling, spraybokser og småelektrisk avfall.

Tøy - klær og andre tekstiler.

Krav til henting

Avfallet skal settes ut mot kjørbar offentlig vei, fortrinnsvis på egen tomt. Veien må være kjørbar for stor lastebil. Bilen rygger ikke inn i smale gater og kjører heller ikke inn i innkjørsler. Har du vansker med plasseringen av avfallet ditt, ta kontakt med Servicekontoret i Sandnes kommune, på telefon 51 33 60 00.

For grovavfall og farlig avfall settes avfallet frem kvelden før eller senest 07.30 på selve hentedagen. For hageavfall må dette settes frem senest kl 06.30 på selve hentedagen. Hageavfall skal være samlet i sekker og grener buntet sammen i håndterbare størrelser. Det må komme tydelig frem hva som skal hentes.
Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.

Har du mer avfall enn vanlig og har fylt opp søppelbeholderen din?

Du kan kjøpe ekstrasekker for både restavfall, organisk avfall og papiravfall. For mer informasjon om ordningen og pris, gå til Sandnes kommune sine hjemmesider.