Informasjon om ordningen

Privathusholdninger i Stavanger kommune kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, farlig avfall, glassemballasje og tøy. Ordningen gjelder ikke for hytter eller for næringsvirksomheter.

Avfallet hentes på avtalt dato mellom kl 06.30 og 14.00.

  • Grovavfall - avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. På 12 måneder kan du ha tre hentinger.
  • Hageavfall - plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder som egner seg for kompostering. På 12 måneder kan du ha tre hentinger.
  • Farlig avfall - f.eks. kjemikalier, maling, spraybokser og småelektrisk avfall.
  • Glassemballasje - glass- og metallemballasje. Bestill beholder på eget skjema
  • Tøy - klær og andre tekstiler.

Ønsker du å avbestille hentingen din?
Dette må du gjøre før kl 11 dagen før avtalt henting. Avbestill via lenke som fulgte e-posten du mottok sombekreftelse på din bestilling. Ring 51 50 70 90 dersom du trenger hjelp.

Krav til henting

Avfallet skal settes ut mot kjørbar offentlig vei, fortrinnsvis på egen tomt. Veien må være kjørbar for stor lastebil. Bilen rygger ikke inn i smale gater og kjører heller ikke inn i innkjørsler. Har du vansker med plasseringen av avfallet ditt, ta kontakt med renovasjonsseksjonen ved å ringe Innbyggerservice i Stavanger kommune, på telefon 51 50 70 90.

Avfallet settes frem kvelden før eller senest 06.30 på selve hentedagen. Det må komme tydelig frem hva som skal hentes.

Hageavfall skal være samlet i sekker og grener buntet sammen i håndterbare størrelser. 

Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.

Har du mer avfall enn vanlig og har fylt opp søppelbeholderen din?

Du kan kjøpe ekstrasekker for både restavfall, organisk avfall og papiravfall. For mer informasjon om ordningen og pris, gå til Stavanger kommune sine hjemmesider.