1. Forsiden

Stavanger kommune

 

Privat husholdning

Bestill henting av avfall fra privat husholdning.

Borettslag, sameier og velforeninger

Kun samlet bestilling for hele borettslaget, sameiet og velforeningen.

Informasjon om ordningen

Privathusholdninger i Stavanger kommune kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy.

Grovavfall - avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. Du kan ha tre hentinger i året.

Hageavfall - plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder som egner seg for kompostering. Du kan ha tre hentinger i året.

Farlig avfall - f.eks. kjemikalier, maling, spraybokser og småelektrisk avfall.

Tøy - klær og andre tekstiler.

Krav til henting

Avfallet skal settes ut mot kjørbar offentlig vei, fortrinnsvis på egen tomt. Veien må være kjørbar for stor lastebil. Bilen rygger ikke inn i smale gater og kjører heller ikke inn i innkjørsler. Har du vansker med plasseringen av avfallet ditt, ta kontakt med Miljø og renovasjon ved å ringe Innbyggerservice i Stavanger kommune, på telefon 51 50 70 90.

Avfallet settes frem kvelden før eller senest 06.30 på selve hentedagen. Det må komme tydelig frem hva som skal hentes.

Hageavfall skal være samlet i sekker og grener buntet sammen i håndterbare størrelser. 

Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.

Har du mer avfall enn vanlig og har fylt opp søppelbeholderen din?

Du kan kjøpe ekstrasekker for både restavfall, organisk avfall og papiravfall. For mer informasjon om ordningen og pris, gå til Stavanger kommune sine hjemmesider.