1. Forsiden

For å koma til bestillingsskjema - vel avfallstype

Informasjon om ordninga

Private hushald i Time kommune kan bestilla gratis henting av grovavfall, farleg avfall og hageavfall.

Generelle krav til henting

Du må setta avfallet ut til køyrbar veg, helst på eiga tomt. Plasser gjerne avfallet der du set avfallsdunken når det er tøming. Set avfallet ut kvelden før, eller før kl 6.30 på hentedagen. Dersom det er nedbør, og du har gjenstandar til bruktbua så legg ei presenning over. Renovatøren legg presenninga igjen etter henting.

Grovavfall

Du kan få henta inntil 3 kubikk ved kvar henting. Dette gjeld grovavfall som ikkje får plass i vanleg avfallsdunk for restavfall eller nedgravne avfallsanlegg for restavfal. Det kan og vera møblar og andre gjenstandar som er brukbare for andre, og som kan leverast til bruktbua for ombruk.

Farleg avfall

Dett er kjemikaliar, maling, sprayboksar og småelektrisk avfall. Bruk den raude boksen (raud boks kan hentast gratis på Time rådhus) til oppbevaring og når du set fram avfallet til henting. Du får tom boks tilbake etter henting. 

Hageavfall

Dette er planteavfall frå hushaldet ditt som greiner og buskas (les vilkår under hageavfall).

NB! Du har sjølv ansvaret for avfallet fram til det vert henta av renovatøren.