1. Forsiden

For å koma til bestillingsskjema - vel avfallstype

VIKTIG MELDING! På grunn av korona-situasjonen må me midlertidig stenga ned grovavfallsinnsamlinga. Det blir ingen henting av grovavfall frå og med 23.3.

Då me ikkje veit kor lenge situasjonen varer, tek me ikkje imot nye bestillingar nå. Det er ikkje kapasitet til å laga ventelister, eller å flytta bestillingar til seinare.

NB! Det er viktig at du som har lagt inn bestilling på henting etter 23.3., går inn og bestiller ny henting når tenesta igjen er open. Dette vil bli publisert på nettsida til Time kommune og på sosiale media. 

Farleg avfall og hageavfall går per nå som normalt.

Me er leie for dette, men håpar på forståing.