1. Forsiden

For å koma til bestillingsskjema - vel avfallstype

Henteordning for grovavfall, hageavfall og miljøfarleg avfall i Time kommune

Private hushald i Time kommune kan bestille henting av grovavfall, hageavfall og miljøfarleg avfall. Hentedato på di adresse kjem automatisk opp når du legg inn kontaktdata i bestillingsskjemaet for det avfallet du vil ha henta. Følg rettleiinga i skjemaet, og les nøye gjennom vilkåra for avhenting. I vilkåra finn du all informasjon du treng for å bestille henting. Kryss av for "jeg bekrefter å..."

Avfallet skal setjast ut mot kjørbar veg, og då helst på eiga tomt. Ein god regel er at du plasserer avfallet du vil ha henta, på same staden som du set ut avfallsdunken for tøming. Avfallet skal setjast ut kvelden før, eller seinast kl 7.30 på sjølve hentedagen. Plasser avfallet slik at det ikkje er til hinder for allmenn ferdsel og trafikk. 

Abonnenten har sjølv ansvar for avfallet fram til det blir henta. Dekk gjerne avfallet til dersom det er nedbør Dette gjeld spesielt grovavfall som skal til bytteboda.

 Dersom du har spørsmål til utfylling av skjema eller kva du kan levere, ta kontakt med servicekontoret på telefon: 51 77 60 00 eller e-post: service@time.kommune.no.