• Henteordningen for grovavfall gjelder for privathusholdninger, ikke for fritidsboliger eller for næringsvirksomheter.
 • Vanlig restavfall er ikke inkludert i denne ordningen.
 • Bruk gjennomsiktige sekker. NB! Vi tar ikke med svartsekker!
 • Det må komme tydelig frem hva som skal hentes. Vi henter ikke grovavfall plassert i carport eller garasje. Bilen kjører ikke inn i innkjørsler.
 • Du må grovsortere avfallet ditt når det settes frem til henting. Sett det som skal til ombruk for seg.

Du kan levere avfall fra normal husholdning, som f.eks.:

 • Brune- og hvitevarer (PC, TV, parabol, antenne, høyttalere, komfyr, vaskemaskin mm)
 • Løsøre og møbler (sammenrullet gulvteppe, madrasser, sofaer, senger, hagemøbler, grill, plenklipper mm)
  Plenklippere o.l. må være tømt for bensin og olje
 • Småelektrisk (støvsugere, fønere etc)
 • Sykler, sportsutstyr, bilrekvisita
 • Pappesker, kartonger, bølgepapp i større mengder (må foldes sammen og bindes med tape eller hyssing)
 • Emballasjeisopor (ren isopor må samles i gjennomsiktige sekker)
 • Inventar (dører, kjøkken- og baderomsinnredning, dusjkabinett).
 • Trematerialer, små mengder (sandkasse, lister, fjøler mm) 

Har du brukbare ting du vil bli kvitt, så tar vi det med til BrukOm.
Disse tingene må beskyttes for vær og vind for å unngå å bli ødelagt.

Dersom du ikke ønsker at de brukbare tingene går til ombruk, vennligst merk dem med "skal kastes". 

Dette kan du ikke levere:

 • Oljetanker
 • Farlig avfall (egen ordning for dette)
 • Hageavfall (egen ordning for dette)
 • Juletrær
 • Betong, stein, jord
 • Avfall som kan kastes i restavfallsbeholderen
 • Vindu

Begrensninger

Du kan sette frem minimum 0,5 m3 og maksimum ca 2 m3 (2 m x 1 m x 1 m) avfall til henting. Maksimum vekt per gjenstand er 100 kg. Maksimal lengde er 2 meter. Det er satt en øvre grense på to hentinger per husstand per år. Ordningen finansieres via renovasjonsgebyret.

Henting

Avfallet skal settes ut mot offentlig kjørbar vei, fortrinnsvis på egen tomt, kvelden før eller senest kl 06.30 på selve hentedagen. Avfallet vil bli hentet mellom kl 07 og kl 14. 
Veien må være kjørbar for stor lastebil (10 tonns akseltrykk). Bilen rygger ikke inn i smale gater eller kjører inn i innkjørsler. Er du usikker på om vi kommer oss frem, ta gjerne kontakt før bestilling. Du har selv ansvaret for avfallet inntil det er blitt hentet. Dersom du må sette avfallet på fortau, må ikke avfallet plasseres slik at fremkommeligheten på fortau eller vei reduseres. Unngå å plassere avfallet ved nedgravde containere.

Har du vansker med plasseringen av avfallet ditt, ta kontakt med Trondheim Renholdsverk.